Logo
Vokalogo Home Processen TMproject Vorming Web Audit Links & White papers Bibliotheek

Laatste aanpassing : 17/6/2010

Welkom op de website van Energie Efficiëntie

Deze website is bedoeld als een verzamelplaats van informatie rond energie efficiëntie. Een deel van de informatie is beschikbaar voor iedereen en voor een deel hoeft men zich gratis te registreren. In dit deel zitten interessante links, artikels, boeken, publicaties, Q&A. Om dit deel te bereiken moet men na registratie zijn email adres als paswoord gebuiken. Het deel EE projecten en quick scan is voorbehouden voor de deelnemers aan projecten. Alleen deelnemers aan projecten zullen automatisch volledige toegang krijgen tot de volledige website met hun email adres.

Nieuws

10/5/2010 - Studieavond rond smart grids op 17 juni 2010 18.00 - 22.30 uur
lees meer

26/3/2010 - Studieavond over energie efficientie op 19 mei 2010 18.00 - 21.00 uur
lees meer

Agenda

Geen activiteiten gepland.

Waarom is energie efficiëntie zo belangrijk ?

Het energievraagstuk is ongetwijfeld één van dé grote onderwerpen van vandaag. We worden geconfronteerd met een stijgende vraag naar energie op wereldschaal, een beperkte voorraad aan fossiele brandstoffen en de noodzaak om een daadwerkelijke ommekeer te realiseren in de uitstoot voor broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Bovendien spelen voor vele grondstoffen ook geopolitieke factoren die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld olie en aardgas een wispelturig prijsverloop kennen en de bevoorrading ervan onzeker is. Fossiele brandstoffen — aardolie, steenkool en aardgas — zijn goed voor ongeveer 80 % van het energiegebruik van de EU. Een groot deel van deze grondstoffen komt van buiten de EU en dat aandeel neemt nog steeds toe. Voor olie en gas is de EU nu reeds voor 50 % afhankelijk van niet-EU landen terwijl dit kan oplopen tot 80 % en meer in 2030

Vandaar dat het belangrijk is om na te gaan hoe we het verbruik kunnen reduceren zonder toe te geven aan het huidige comfort.

Vanuit de Europese commissie worden de lidstaten er ook toe gedwongen verdere stappen te bestuderen om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar o.a. het efficiënt gebruik van energie en om bij te dragen tot de EU-doelstellingen van toename van de werkgelegenheid en daling van de negatieve milieueffecten op een kosteneffectieve wijze.

Het project is gesponsord door het fonds voor duurzaam afval- en energiebeheer van de koning Boudewijn stichting.